Zajęcie dla osób elokwentnych

Osoby, które mają bogaty zasób słownictwa, potrafią pięknie mówić, nie peszą się podczas wystąpień publicznych i są w stanie nawiązać kontakt z audytorium, mogą liczyć na wiele interesujących propozycji pracy. Jeżeli są specjalistami z jakiejś dziedziny, na przykład dyplomowanymi kosmetyczkami, specjalistami do pozyskiwania środków unijnych, czy przedstawicielami innych ważnych dziedzin wiedzy, wówczas mogą prowadzić szkolenia i prelekcje. Jeżeli zaś osoby te są wykształcone w zakresie komunikacji publicznej, mogą odpowiedzieć na oferty pracy dla rzeczników medialnych. Praca rzecznika polega na udzielaniu informacji prasie i telewizji odnośnie danej firmy, czy też jakiejś osoby publicznej. Rzecznik musi nie tylko umieć pięknie formułować wypowiedzi pisemne i ustne, ale też nie dać się zaskoczyć dziennikarzom żadnym pytaniem i zawsze umieć znaleźć dyplomatyczną odpowiedź. Dlatego też praca ta wymaga elokwencji, inteligencji, umiejętności szybkiego reagowania na niespodziewane okoliczności. Rzecznik medialny może liczyć na wysokie zarobki za swój trud, jest też osobą cenioną i poważaną w swoim miejscu pracy.